Arbeidsmediation en Organisatiemediation met ruim 20 jaar praktijkervaring

Inspraak houden over je eigen toekomst.

"De arbeidsmediator van Mediationbureau 2FM verbindt partijen weer door de machtsbalans tussen werkgever en werknemer in evenwicht te brengen. Nationale – en internationale organisaties, het MKB en hun medewerkers heeft zij bijgestaan. Alsook voor de bemiddeling van de hiertoe benodigde zakelijke transacties.Onderscheidend door de mogelijkheid tot (na)zorg en begeleiding middels conflictcoaching, trainingen en aansluitende accountability coaching."


 

ARBEIDSMEDIATION

Mediation bij arbeidsconflicten heeft als uitgangspunt herstel en is dus gericht op behoud van de arbeidsrelatie.  Mocht dat voor beide partijen niet hun oplossing zijn dan begeleid ik het proces naar de exit-mediation. Als MfN-Registermediator Arbeid & Organisatie zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier wordt toegewerkt naar een acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsmediation kan op initiatief van de werkgever, van de werknemer(s) of op beider initiatief tot stand komen.


ALS MENSEN ER ÉCHT TOE DOEN dan geef je elkaar met mediation een kans!

Klik op de afbeelding Werk & Mediation en beoordeel meteen of arbeidsmediation voor jou een serieuze optie is.


 

Mediation bij arbeidsconflicten betekent behoud van zelfbeschikking. Niet de rechter maar de partijen zelf bepalen wat de oplossing van het arbeidsconflict is. De werkgever én werknemer worden gedaagd om alle motieven, de onderliggende belangen en zorgen vertrouwelijk te bespreken. Zonder bedreiging dat dit tegen je kan worden gebruikt tijdens een vervolg buiten de mediation.  Naast je eigen verplichting je in te spannen om de mediation te willen laten slagen, bevordert de mediator de samenwerking en communicatie tussen partijen en helpt jullie om met begrip voor elkaar succesvol te onderhandelen tot de oplossing is bereikt.

 

Inhoudelijke specialisaties o.a.:

 • Accountability
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Coaching
 • Omgangsvormen
 • Ontslag
 • Outplacement
 • Performance
 • Re-integratie
 • Samenwerkingen
 • Teamconflicten
 • Verbetertrajecten
 • Verzuim
 • Ziekte
 • 1e Spoor
 • 2e Spoor

 

Volgens de werkwijzer arbeidsconflicten van STECR is een arbeidsconflict aan de orde als tenminste een van beide partijen vindt dat de andere partij haar/hem dwarsboomt of ergert. Als werknemer kun je bijvoorbeeld op mediation gewezen worden na een gesprek bij je huisarts, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon of casemanager. Ook kan arbeidsmediation worden ingezet indien je als cliënt een kwestie hebt met het UWV.

In veel gevallen zal de werkgever bij een arbeidsconflict de kosten van arbeidsmediation volledig voor eigen rekening nemen. Ook dan blijft de neutraliteit en onafhankelijkheid bij een registermediator gegarandeerd door de bepaling in de mediationovereenkomst dat het geen invloed heeft.

Een werkgever kan twee of meerdere werknemers adviseren hun geschillen op het werk door middel van mediation op te lossen. In een dergelijk geval is de werkgever de opdrachtgever maar nemen de werknemers vrijwillig deel aan de georganiseerde mediation.

Waardig samen tot een oplossing komen van het conflict met als doel het continueren van de samenwerking. Het kan hierbij gaan om o.a. problemen in de samenwerking, pesten op de werkvloer, interculturele kwesties, ongewenste omgangsvormen, verschillen van inzicht over het uitvoeren van een project en re-integratieproblematiek bij ziekte (25% van alle ziekmeldingen is terug te voeren naar een arbeidsconflict).

De eindovereenkomst is formeel de afsluiting van het mediationproces. In de overeenkomst worden de door partijen gemaakte afspraken, die onder begeleiding van de mediator zijn gemaakt, vastgelegd. In het geval van disfunctioneren én na instemming van beide partijen, kunnen de gemaakte afspraken in het verbeterplan worden opgenomen. Ook kunnen het bijvoorbeeld werkafspraken zijn of re-integratieafspraken.


 

EXIT-MEDIATION

Indien er uiteindelijk toch gezamenlijk besloten wordt om de arbeidsrelatie te beëindigen dan leidt de arbeidsmediation naar de zogenaamde exit-mediation. Als mediator zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier toegewerkt wordt naar een voor beide partijen acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

Komt het tot een verbreken van de arbeidsrelatie via exit-mediation dan wordt het recht op een WW-uitkering niet negatief beïnvloed. Zolang er rekening wordt gehouden met de geldende regels is er geen verschil met de UWV Werkbedrijf opzegging of ontbinding door de Kantonrechter. Mediationbureau 2FM biedt u de mogelijkheid om de vaststellingsovereenkomst hierop juridisch te laten toetsen.


Arbeidsmediation is doorgaans van toepassing bij een duaal conflict op het werk. Een conflict op het werk tussen twee personen.

Is er een conflict op het werk gaande tussen of binnen o.a. teams, vestigingen, projectgroepen en/of afdelingen dan heeft het conflict dusdanig veel impact dat het organisatie gebonden is.