Organisatie / Team mediation

Arbeidsmediation en Organisatiemediation met ruim 20 jaar prakijkervaring.

"U kunt met ondersteuning van Mediationbureau 2FM samenwerkings- en performance kwesties binnen uw organisatie functioneel maken. Mens, gedrag en productieve samenwerkingen staan dan centraal. Conflictmanagement ondersteunt door een professionele bedrijfskundige bemiddelaar."


 

Organisatie / Team mediation

Conflicten binnen een organisatie tussen groepen of van een groep met collega('s) of leidinggevende zijn bijna onzichtbaar, maar ze hollen je organisatie van binnenuit uit. Tastbaar zijn ze wel. Tegenwerkingen zijn overduidelijk doordat organisatiedoelen en -middelen van elkaar losgekoppeld worden, zodat acties niet leiden tot de verwachte resultaten. Zichtbaar doordat mensen weg blijven of niet geïnteresseerd bij vergaderingen aanwezig zijn. Uitstelgedrag is tastbaar doordat deadlines niet worden gehaald. Betrokkenen ontwijken als het ware kwesties door onderweg andere beslissingen en andere acties uit te voeren, zonder zich hiervoor verantwoordelijk te stellen. In ergere gevallen loopt het ziekteverzuimpercentage binnen uw organisatie hoog op.

Tegenwerkingen gaan vaak over de onvrede die men heeft. Onvrede over de wijze van besluitvorming en de processen die hen raken. Het gaat over erkenning, medezeggenschap en verantwoordelijkheden.

Dergelijke organisatieconflicten zijn goed op te lossen. Doorgaans wil het merendeel zich verbeteren door zich gehoord te voelen, maar voelen zich niet psychologisch veilig en durven het daarom niet bespreekbaar te maken. Bang voor eventuele negatieve gevolgen in hun samenwerking(en), verdere escalatie of voor hun dienstverband.

De kenmerken van mediation en met name de vertrouwelijkheid is dan essentieel voor de-escalatie binnen de organisatie. De mediator helpt de deelnemers geleidelijk aan helderheid te krijgen, bevordert het onderlinge begrip en helpt ze koers te houden door handvatten te geven om zelf hun toekomstige conflicten op te lossen.

Wanneer er sprake is van organisatie conflicten dan heeft u een interim conflictdeskundige nodig. Een organisatie kan mij als mediator en coach projectmatig aan het team verbinden.


De sfeer op een afdeling en het gezamenlijk resultaat zal na een succesvol mediation of conflictcoaching traject aanmerkelijk verbeteren, de zelfredzaamheid zal vergroten, er zal veel minder of geen ziekteverzuim plaatsvinden en een afdeling kan weer als team functioneren.


 

Conflictcoaching kan ook uitkomst bieden als er nog niet echt een conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan, of als er sprake is van een situatie waarbij het nog niet direct nodig c.q. gewenst is om formeel een mediationtraject in te gaan. Als conflictcoach help ik met de bewustwording van ineffectief gedrag en wat nodig is om tot effectief gedrag te komen. Hierdoor ontstaat ruimte voor de betrokken partijen om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken.

Team Coaching kan ook worden ingezet bij organisaties waar Agile HR onderdeel is van de cultuur en bedrijfsvoering. Hier wordt team coaching ingezet om met behulp van een neutrale procesbegeleider en door team interventies mensen/teams te helpen door het proces heen. Plezier, autonomie, betrokkenheid en begrijpen staan hierbij centraal. Met als doelstelling om tot oplossingen en gezamenlijk gedragen beslissingen te komen.

Trainingen gericht op het verbeteren van de interactie kunnen helpen mogelijke conflictkwesties te voorkomen. Je krijgt nieuwe communicatie inzichten aangereikt hoe actiever naar elkaar te luisteren, effectiever de eigen én elkaars mening te onderzoeken en samen te ontdekken wat het je oplevert in de samenwerking.