MfN-Registermediator

MfN-Registermediator en het verschil met een mediator c.q. bemiddelaar.

Mediation is een ongeregeld beroep en daarmee een onbekend containerbegrip voor het publiek. Iedereen kan zich nog steeds mediator of bemiddelaar noemen.
Een vlag waaronder allerlei uiteenlopende diensten worden aangeboden. Wat een MfN-Registermediator precies doet en wat het verschil maakt, is vaak niet bekend bij het grote publiek.

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Voor MfN-Registermediators gelden kwaliteitsnormen en gedragsregels, ze zijn onafhankelijk en onpartijdig. Een MfN-Registermediator heeft één of meerdere erkende mediationopleidingen gevolgd, houdt kennis en vaardigheden continu op peil en is gebonden aan een bepaalde werkwijze benoemd in het MfN-mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-Registermediator.

Pas als een mediator voldoet aan alle toetredingseisen van het MfN register dan kan hij/zij toegelaten worden. Een drie-jaarlijkse peer review is de toetsing door het MfN of de mediationpraktijk(voering) voldoet aan de kwaliteitsnorm, alleen dan blijft de beschermde titel in het register gehandhaafd. Naast bovenstaande toelatingseisen is vereist dat de registermediator voldoende ervaring heeft en voldoet aan het beroepsprofiel. Het beroepsprofiel houdt o.a. in dat de mediator over voldoende levenservaring, maatschappelijke ervaring en werkervaring  moet beschikken en  zich adequaat kan inleven in de aard van het conflict dat partijen hebben.

MfN-Registermediators vallen onder de klachtenregeling en tuchtrechtspraak.