Over de registermediator

Mens- én oplossingsgericht.

Oprichtster Diana D.M. Monsauret-Jurrius, ADR.MED®, MfN volgde haar opleiding tot professioneel registermediator bij de specialist op het gebied van mediationopleidingen tevens de oprichter van het Nederlands Mediation Instituut, het huidige Mediatorsfederatie Nederland en heeft ruim 20 jaar bedrijfskundig HRM gerelateerde en zakelijke coachings-, bemiddelings- en onderhandelingservaring. Daarnaast heeft zij door specialisatieopleidingen en praktijkervaring de volgende specialismen:

  • arbeids- en organsiatie mediation
  • zakelijke conflicten
  • onderhandelingen
  • (team) conflictcoaching
  • (relatie) herstel mediation
  • (echt)scheidingen

 

Introductie Diana Monsauret

Ik betrek beide partijen onderzoekend te zijn naar het gezamenlijke belang ondanks de conflictsituatie. Dit leidt altijd tot vernieuwende inzichten voor beide partijen. Nieuwe inzichten leiden altijd tot een verbeterde plan van aanpak. Een gezamenlijk gedragen plan van aanpak stelt je in staat om bruggen te bouwen. Bijvoorbeeld tussen de te realiseren bedrijfsdoelstellingen of jullie echtscheidingsconvenant en de menselijke belangen. Het draagt bij aan een toekomstbestendige oplossing van het conflict. Ik ben hierin doortastend en ferm.

Meer dan 20 jaar ben ik bedrijfskundig HR bemiddelaar geweest voor directies, MT-leden, leidinggevenden en coach voor leidinggevenden en uitvoerenden. Werkende in de top van de dienstverlenende sector ben ik altijd in contact geweest met mensen: ondernemers, klanten, deskundigen en de mensen die het uitvoerende werk doen. Bemiddelende contacten om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Samen werkend aan gedeeld belang.

Cliënten schrijven over mij dat ik vriendelijk en professioneel ben, ook duidelijk en strikt waar nodig. Bovenal onpartijdig. Bij (echt)scheiden staat het kindbelang in bemiddeling centraal. Mijn mediationstijl is evaluatief. Dit betekent dat ik naast aandacht voor de emoties, ook inhoudelijke kennis deel over de kwestie en indien gewenst een bijdrage kan leveren aan de oplossing. Naar mijn visie kies je voor mediation wanneer naast de inhoudelijke oplossing, ook de mens centraal staat: Als mensen er écht toe doen. 

Bij juridische zaken wordt er advies gegeven gericht op het arbeidsrecht, personen- en familierecht dit in aansluiting op de meest recente jurisprudentie. Alsook financieel advies bij echtscheidingen.


Het dienstenpakket bestaat uit een volledige scope van conflictoplossingen, waarvoor de bedrijfsvoering is geregistreerd en volledig gecertificeerd als ADR INTERNATIONAL CONFLICTNAVIGATOR.

HR Business Consultancy en HR Project Management

Om de volledige scope van conflictoplossingen uit te voeren is Respect 4Talent opgericht. Deze organisatie voert als partnerbedrijf (incompany) HR gerelateerde projecten uit, zoals (team) accountability – / conflictcoaching en conflictmanagement trainingen en -advies.