Beter en sterker

Conflictcoaching

 


Conflictcoaching is een vorm van coaching waarbij de neutrale begeleiding door een externe conflictcoach uitkomst biedt als er nog niet echt een conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan. Deze vorm van conflictbehandeling en -begeleiding draagt bij aan empowerment (het toerusten) en richt zich op het activeren van cliënt's individuele ontwikkeling en is oplossingsgericht.

Je wordt geholpen om tot een goed en respectvol gesprek met elkaar te komen, om naar elkaar te luisteren en als individu authentiek te spreken. Er wordt gezamenlijk over de situatie gesproken en coachees worden geactiveerd constructief na te denken met als doel nieuwe inzichten te verwerven en je leert beter met conflicten om te gaan.

Het helpt u ook om beter of effectiever te presteren op uw werk.

De coach begeleidt individueel, de (conflict)partijen of teams. Je verkrijgt inzicht in de eigen bijdrage aan de kwestie (wat zelfreflectie vraagt) en om daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Je wordt bewust van wat onderliggend meespeelt (zoals behoeften of overtuigingen die belemmerend werken). Tijdens dit proces leer je om vanuit een andere invalshoek naar de kwestie te kijken.

Daarnaast betekenen deze nieuwe inzichten voor bedrijven en hun medewerker(s) én vastgelegd in een coachingsverslag dat het gebruikt kan worden voor de verdere samenwerking en/of de persoonlijke groei van de medewerker.

Familie (conflict)coaching zet je in wanneer je zelf niet meer de oplossing ziet of wanneer een ruzie zo hoog is opgelopen dat het (bijna) uit de hand loopt. Soms kunnen spanningen echter dusdanig lang aanhouden dat ze leiden tot conflicten, familieruzies, psychische en/of lichamelijke problemen. Een oplossing lijkt dan heel ver weg.

Een objectieve en onafhankelijke gedragsdeskundige conflictcoach kan dan ingeschakeld worden om de communicatie weer op gang te brengen.

Conflictcoaching is toekomstgericht doordat je voortaan in staat bent dreigende conflictsituaties eerder te herkennen en je weet hoe hiermee om te gaan.

 

Vergoeding


Vergoedingsmogelijkheden voor coaching vanuit werkgever

Goed nieuws! De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. U hoeft er dan dus alleen maar naar te vragen.

Belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen als u het inzet om beter of effectiever te presteren op uw werk of als u het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij uw huidige werkgever als daarbuiten. De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn als volgt (bron:  belastingdienst 2019):

De opleiding of studie (in dit geval: het coachtraject) is gericht op uw huidige of toekomstige beroep.

Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht (in dit geval: onder begeleiding van de coach).

U krijgt geen studiefinanciering

Uw totale kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro inclusief btw

Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wilt u graag advies over hoe u dit het beste kunt doen? Neem contact op met uw accountant, boekhouder of belastingadviseur. Zelf geen bedrijfskundig financieel adviseur?

We verwijzen u graag naar A-ZZP.nl