Beter en sterker

(Team) Conflictcoaching

 


Conflictcoaching is een vorm van coaching waarbij de neutrale begeleiding door een externe conflictcoach uitkomst biedt als er nog niet echt een conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan. Deze vorm van conflictbehandeling en -begeleiding draagt bij aan empowerment (het toerusten) en richt zich op het activeren van cliënt's individuele ontwikkeling en is oplossingsgericht.

Je wordt geholpen om tot een goed en respectvol gesprek met elkaar te komen, om naar elkaar te luisteren en als individu authentiek te spreken. Er wordt gezamenlijk over de situatie gesproken en coachees worden geactiveerd constructief na te denken met als doel nieuwe inzichten te verwerven en je leert beter met conflicten om te gaan.

Het helpt u ook om beter of effectiever te presteren op uw werk.

De coach begeleidt individueel, de (conflict)partijen of teams. Je verkrijgt inzicht in de eigen bijdrage aan de kwestie (wat zelfreflectie vraagt) en om daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Je wordt bewust van wat onderliggend meespeelt (zoals behoeften of overtuigingen die belemmerend werken). Tijdens dit proces leer je om vanuit een andere invalshoek naar de kwestie te kijken.

Daarnaast betekenen deze nieuwe inzichten voor bedrijven en hun medewerker(s) én vastgelegd in een coachingsverslag dat het gebruikt kan worden voor de verdere samenwerking en/of de persoonlijke groei van de medewerker.

Familie (conflict)coaching zet je in wanneer je zelf niet meer de oplossing ziet of wanneer een ruzie zo hoog is opgelopen dat het (bijna) uit de hand loopt. Soms kunnen spanningen echter dusdanig lang aanhouden dat ze leiden tot conflicten, familieruzies, psychische en/of lichamelijke problemen. Een oplossing lijkt dan heel ver weg.

Een objectieve en onafhankelijke gedragsdeskundige conflictcoach kan dan ingeschakeld worden om de communicatie weer op gang te brengen.

Conflictcoaching is toekomstgericht doordat je voortaan in staat bent dreigende conflictsituaties eerder te herkennen en je weet hoe hiermee om te gaan.

 

TOPTEAM (CONFLICT)COACHING

Team- en persoonlijke (communicatie, samenwerking en loopbaan) coaching gebaseerd op conflictbemiddeling, (gedrags)competentie- en performance management om doelen te realiseren. De (team) conflictcoach richt zich op de accountability (eigenaarschap) van een medewerker en/of team.

In de eerste fase wordt er gericht op communicatieherstel en samenwerking doordat leidinggevenden en teamleden zich bewust worden van hun eigen aandeel in de onderling te overbruggen verschillen.

In het tweede deel van het coachplan komt het tot het optimaliseren van de te realiseren doelen. “Leren reageren vanuit verbinding om doelen te bereiken”​.

Accountability (Topteam) Coaching

Gezamenlijk inzichten leiden tot verbeterde relaties en het realiseren van optimaal haalbare resultaten.

Accountability coaching leidt tot een verbetert gedrag, performance én werkt aan een constructieve communicatieve vaardigheid en verbetert daarmee structureel de relatie, zowel op je werk als privé.

Geschikt voor de persoonlijke ontwikkeling naar een meer constructievere samenwerking. De inzet is om beter of effectiever te presteren op je werk en de coach is tevens sparringpartner. Wat je bespreekt is vertrouwelijk voor jouw coach. Je krijgt inzicht in jouw stijl van samenwerken en jouw functioneren. Je communicatieve en bemiddelende kwaliteiten worden zichtbaar gemaakt, zodat jij groeit en het optimale uit je collega's, samenwerkingen en relatie kunt halen.

Het coachingstraject is altijd gericht op je coachvraag. Tijdens het gratis en vrijblijvende oriëntatiegesprek wordt besproken wat u uit uw coachtraject wilt halen en welke aanpak bij u past. Ook kunt u beoordelen of u een klik heeft met de coach.


 

Accountability teamcoaching draagt bij om een team in zijn kracht te zetten. De deelnemers zullen hun verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen verhogen. Ook krijgen zij hierdoor meer zelfinzicht, zullen zij effectiever in gedrag en communicatie  worden en zelfstandiger doelen kunnen realiseren. Accountability teamcoaching kan worden gecombineerd met trainingen met aandacht voor de theoretische kennis én de ingebrachte casuïstiek.

Ook kan het worden ingezet bij organisaties waar Agile HR onderdeel is van de cultuur en bedrijfsvoering of wanneer dit wenselijk is. Hier wordt teamcoaching ingezet om met behulp van een neutrale procesbegeleider en door team interventies mensen/teams te helpen door het proces heen. Plezier, autonomie, betrokkenheid en empowerment staan hierbij centraal. Met als doelstelling om als team tot oplossingen en gezamenlijk gedragen beslissingen te komen:

  • Hoe zorgen wij dat de communicatie in het team beter verloopt?
  • Hoe maken wij optimaal gebruik van de capaciteiten van elk teamlid?
  • Hoe verbeteren wij de werksfeer?
  • Hoe krijgen wij alle neuzen dezelfde kant op?
  • Hoe worden wij een efficiënter en doeltreffender team?

 

Het coachingstraject voor het team wordt tijdens het gratis en vrijblijvende oriëntatiegesprek met u besproken. Er wordt samen geëxploreerd wat u uit het teamgerichte coachtraject wilt halen en welke aanpak bij uw organisatiecultuur past. De uitvoering geschiedt in samenwerking met partnerbedrijf Respect 4Talent.

Vergoeding


Vergoedingsmogelijkheden voor coaching vanuit werkgever

Goed nieuws! De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. U hoeft er dan dus alleen maar naar te vragen.

Belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen als u het inzet om beter of effectiever te presteren op uw werk of als u het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij uw huidige werkgever als daarbuiten. De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn als volgt (bron:  belastingdienst 2019):

De opleiding of studie (in dit geval: het coachtraject) is gericht op uw huidige of toekomstige beroep.

Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht (in dit geval: onder begeleiding van de coach).

U krijgt geen studiefinanciering

Uw totale kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro inclusief btw

Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wilt u graag advies over hoe u dit het beste kunt doen? Neem contact op met uw accountant, boekhouder of belastingadviseur. Zelf geen bedrijfskundig financieel adviseur?

We verwijzen u graag naar A-ZZP.nl