Honorarium en Kosten

2FM  is een zelfstandig kantoor en wij werken samen met zelfstandige registermediators, wanneer het nodig is om de continuïteit van de opdrachten te borgen of wanneer aanvullende expertise belangrijk is. Door geen onderdeel te zijn van een bemiddelingsbureau dat werkt als een detacheerder van mediators, is ons kantoor bewezen zeer onderscheidend in het honorarium en de oplossingen.

We bespreken vooraf met u de planning om de kosten inzichtelijk te krijgen. Dit kan een prijsafspraak zijn voor het totale mediationtraject of op basis van een uurtarief.

 

Gratis kennismakingsgesprek:

Aan het online kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Zit u hierna aan ons vast? Natuurlijk niet. U bent tot niets verplicht. Het moet van beide kanten klikken. Is dat het geval, dan gaan we verder met stap 2 van ons stappenplan. Zo komen we tot de beste en snelste oplossing van uw probleem.

Intake-/adviesgesprek:

U kunt tijdens een intake (advies) gesprek uw belang of dossier met de kwestie vertrouwelijk voorleggen en kennis maken, beoordelen of onze expertise past bij uw kwestie.


Familiemediation:

Voor mediation bij herstel van de relatie of (echt)scheiding is het tarief bij 2FM maatwerk in relatie tot het gezamenlijke inkomen. De toegankelijkheid voor mediation in de particuliere sector en het Sociaal Domein heeft onze persoonlijke zorg. De wens een bijdrage te kunnen leveren aan de zelfredzaamheid en een beter toekomstperspectief liggen hieraan ten grondslag.

Financiële bijstand is bij 2FM niet mogelijk. Vermoed u in aanmerking te komen voor financiële bijstand dan maken we voor u uiteraard geheel kosteloos en vrijblijvend een berekening. U kunt hiervoor ook terecht bij het Juridisch Loket.

Een afspraak doordeweeks in de avond of zaterdagochtend is mogelijk tegen een toeslag van 10%.


Ter indicatie:

Een compleet scheidingstraject (5 bijeenkomsten van 1,5 uur) vanaf  € 437,50 p.p.*, excl. btw en excl. bijkomende kosten. 

Indicatie van de bijkomende kosten:
 
€      365,00      Convenant
€      365,00      Ouderschapsplan
€      365,00      Alimentatieberekening
€      450,00      Advocaat
€      345,00      Griffiekosten (Rechtbank)

 

Zijn de kosten van een scheidingsmediator fiscaal aftrekbaar?

Een deel van de kosten is inderdaad fiscaal aftrekbaar. Wanneer u partneralimentatie ontvangt of gaat ontvangen, dan zijn de kosten die worden gemaakt om deze partneralimentatie te verkrijgen, behouden of verhogen, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierin vallen ook de kosten die de mediator maakt om dit voor u te regelen. De overige werkzaamheden van de mediator zijn echter niet aftrekbaar. U ontvangt dus een gespecificeerde factuur waar in staat hoeveel tijd de mediator bezig is geweest met de werkzaamheden rondom de partneralimentatie.

 

Arbeidsmediation:

Het uurtarief is gebaseerd op de feitelijke escalatietrede waarin het conflict zich bevindt. Na de individuele intakegesprekken krijgt u inzichtelijk of uw kwestie nog op te lossen is middels mediation en zo ja, wat de duur* van het mediationtraject en het uurtarief is.

Neem vrijblijvend contact op voor  meer informatie over eventuele financiële bijstand.

2FM is gespecialiseerd in ook geëscaleerde conflicten: conflicten die in fase 3 van het bovenstaande model worden omschreven.

Als werkgever heeft u de mogelijkheid uw budget aan te geven. U krijgt dan een indicatie of dit haalbaar is. Een passende prijsafspraak is mogelijk afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Het instaptarief is € 130,00 per uur, oftewel € 65,00* per partij en exclusief btw.

Als werknemer kunt u overleggen of de kosten van de arbeidsmediation door de werkgever worden gedragen. Wanneer door advies van de bedrijfsarts of arboarts arbeidsmediation tot stand komt dan is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt.


Uurtarief (team / conflict) coaching, dialoogbegeleiding/bemiddeling en pre-mediation:

Neem vrijblijvend contact op voor  meer informatie over eventuele financiële bijstand.

Gezien de groepsdynamiek begeleiden wij maximaal tot en met 4 deelnemers in één traject. Het tarief is exclusief kantoorkosten en inclusief reiskosten voor de eigen locaties in  Gorinchem, Heesselt, ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen-Kerkenbos, doch exclusief het opstellen van het coachingsverslag, 21% btw, reiskosten en de kosten van in te schakelen externe deskundigen en tussentijdse aanvullende communicatie.

Het vaste tarief is € 82,50 per uur, excl. btw.


Interim conflictmanagement:

Onderscheidend van 2FM is de mogelijkheid om een flexibele samenwerking aan te gaan. Hiermee heeft u als opdrachtgever en/of uw leidinggevenden en medewerkers over een vaste periode, voor een vast aantal uren per week, de gegarandeerde beschikbaarheid over de onderstaande diensten:

  • Dialoogbemiddeling
  • Coaching
  • Conflictadvies
  • Interim-management conflicthantering.

De diensten worden beschikbaar gesteld op locatie, telefonisch en/of online.

Voor een offerte en advies kunt u vrijblijvend contact opnemen.


*Prijzen zijn per partij en ter indicatie: Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. U ontvangt desgewenst een offerte. Een partij bestaat uit maximaal 1 deelnemer en 1 belanghebbende of adviseur.