Waarom Mediationbureau 2FM?

Samen werken aan een duurzame oplossing.

Ik heb mijn mediationbureau 2Forgive Mediation genoemd wat synoniem staat aan loslaten. Niet persé om de ander te vergeven en juist bedoeld voor jezelf. Wanneer je je negatieve emoties over de ander en de kwestie weet los te laten dan ontstaat er weer ruimte in je hoofd om rationeel te werken aan de oplossing van je conflict.

Forgiveness in deze context stelt je in staat in het hier en nu rationeel te werken aan je gewenste oplossing en toekomst.

 


De gevolgen voor de mens zijn bij een escalatie van een conflict zo ingrijpend dat het tot zeer ongezonde en ongewenste situaties leidt. Mijn ambitie is om hierin van betekenis te kunnen zijn met een hoger doel. De mens weer in zijn kracht te laten komen, helder zicht te creëren op de inhoud. Regie te geven, op weg naar de eigen oplossing.

Door met bemiddeling de cliënten te begeleiden naar de gewenste toekomst en om desgewenst als coach ondersteuning te bieden. De trainingen zorgen voor deskundigheidsbevordering en diepgaande inzichten om conflicten te hanteren en te voorkomen.

Integriteit, respect en betrokkenheid staat centraal. Het overbruggen van verschillen en het creëren van nieuwe inzichten is wat u mag verwachten. Mijn kracht is om mensen weer positief in beweging te brengen. Naast de praktische kant van de oplossing is dat waar Mediationbureau 2FM voor staat.

Nevenactiviteiten waarbij partijdige belangenbehartiging een kerntaak is, wordt niet gepraktiseerd en daarom is mijn zienswijze altijd onpartijdig. Cliënten ervaren de dienstverlening als no-nonsense, zorgvuldig en empathisch.